Praca przy monitorze a kodeks pracy

Kodeks pracy dokładnie określa prawa osoby, która pracuje przy komputerze. Przede wszystkim pracownik ma prawo do bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Zatem należy ustalić z szefem jakie zakupi krzesło oraz biurko i gdzie będą one stały. Wzorcowe stanowisko pracy zgodne z zasadami ergonomii powinno spełniać kilka warunków. Monitor nie powinien leżeć naprzeciwko okna, krzesło musi być wyprofilowane, a ręce nie mogą wisieć w powietrzu. Aby urządzić stanowisko pracy w domu, należy przestrzegać tych samych zasad, ale także wyraźnie oddzielić część mieszkalną od tej, w której mamy zamiar pracować. Siedząc przed monitorem, należy pamiętać, że prawidłowa postawa ciała przy biurku warunkuje nie tylko zdrowie fizyczne, ale także wydolną i efektywną pracę.

Kodeks pracy gwarantuje wszystkim pracownikom obowiązkowe przerwy w pracy. Pracując przy komputerze, powinno się co dwie godziny wstać i wykonać inną pracę niezwiązaną z siedzeniem przy monitorze. Każdemu też przysługuje jedna 15-minutowa przerwa. Może to być więcej, ale maksymalnie jedna godzina. Każdy zakład pracy posiada przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i wszyscy pracodawcy mają obowiązki wynikające z zasad BHP. Zatem warunki, które nie sprzyjają zdrowiu pracowników muszą być w trybie natychmiastowym zniwelowane.

Dbanie o wzrok to bardzo ważna kwestia dotycząca osób pracujących przed monitorami. Kodeks pracy mówi, że każdy, kto pracuje dłużej niż 4 godziny dziennie przy komputerze może ubiegać się o sfinansowanie szkieł oraz częściowo oprawek okularów ochronnych. Należy pamiętać również o tym, że prawo zapewnia kobietom w ciąży ulgi związane z długotrwałym narażeniem na promieniowanie. Jeśli kobieta spodziewa się dziecka, a pracuje ponad 20 godzin tygodniowo, to praca przy monitorze w ciąży nie może przekraczać tej liczby.

Pamiętając o tym, że brak ruchu i promieniowanie monitora nie jest dobre dla kondycji fizycznej, starajmy się nadrabiać po pracy. Przede wszystkim uprawiać sporty, zdrowo się odżywiać, unikać stresów i dużo się uśmiechać. Zagrożenia zdrowotne jakie wynikają z pracy przy komputerze są związane najczęściej z kręgosłupem oraz ze wzrokiem, ale to tylko jedne z nielicznych negatywnych skutków „siedzącej pracy”.